Koulutuksia

Valokuvaterapiakoulutus
Koulutus on prosessikoulutus, jossa opiskellaan valokuvan käyttämistä ihmissuhdetyön apuna mm. terapiaprosessissa, nuorten, lasten ja aikuisten kanssa työskennellessä. Valokuvien ja -kuvauksen kautta voidaan helpottaa sellaisten asioiden sanoittamista, joille ei vielä ole löytynyt sanoja, tai muistella omaa elämänhistoriaa sekä rakentaa toivotunsuuntaista tulevaisuutta. Kolutus antaa eväitä käyttää valokuvia ja valokuvausta oman työskentelyn apuna.